top of page

 

Uw privacy is voor DTN Services B.V. van groot belang, wij houden ons dan ook strikt aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons, wij deze altijd correct gebruiken en niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.

DTN Services B.V. verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en eigen medewerkers. Wij doen dit voor het uitvoeren van onze dienstverlening die u als klant met ons aangaat, samen te kunnen werken met externe partijen en het sluiten van arbeidsovereenkomsten met onze medewerkers.

Persoonsgegevens die DTN Services B.V. verwerkt

DTN Services verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt of mogelijk gaat maken van onze diensten. Deze gegevens kunnen door uzelf of derden (bijvoorbeeld een verhuurder) aan ons zijn verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Offerte- en/of betalingsgegevens

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Locatiegegevens

• Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker/gebruiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@dtnservices.nl.

Waarom we gegevens nodig hebben

DTN Services verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw opdracht en/of betaling

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of service en support te    kunnen verlenen.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

DTN Services zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn.

Delen met anderen

DTN Services B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DTN Services gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruik- en zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoud- en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@dtnservices.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. DTN Services zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. DTN Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DTN Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@dtnservices.nl.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de gegevens die we van u hebben en hoe DTN Services B.V. de bepalingen uit de AVG naleeft? Neemt u dan contact met ons op.

DTN Services B.V., kantoorhoudende te Groningen (9727AJ), Peizerweg 97.
Telefonisch: 085-4873460

E-mail: support@dtnservices.nl

Privacyverklaring

bottom of page